సోషల్ మీడియాపై శ్రీలంక నిషేధం: మంచిదేనా.. ప్రజలు ఏమనుకొంటున్నారు“విద్వేషం, తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తిలో సోషల్ మీడియా పోషిస్తున్న పాత్ర దీనిపై నిషేధాన్ని సమర్థించేలా చేశాయి.”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *