స్వతంత్ర భారత తొలి ఉగ్రవాది హిందువే.. కమల్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు!తమిళనాడులోని కరూర్ జిల్లా అరవకురిచ్చి శాసనసభ ఉప-ఎన్నిక ప్రచారంలో పాల్గొన్న సందర్భంగా ఎంఎన్ఎం నేత, నటుడు కమల్ హాసన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై పెను దుమారం రేగుతోంది.తమిళనాడులోని కరూర్ జిల్లా అరవకురిచ్చి శాసనసభ ఉప-ఎన్నిక ప్రచారంలో పాల్గొన్న సందర్భంగా ఎంఎన్ఎం నేత, నటుడు కమల్ హాసన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై పెను దుమారం రేగుతోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *