హయత్‌నగర్: కారులో మంటలు.. చూస్తుండగానే దగ్ధంకదులుతున్న కారులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. చూస్తుండగానే కారు దగ్ధమైంది. హైదరాబాద్ శివార్లలోని హయత్‌నగర్‌లో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.కదులుతున్న కారులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. చూస్తుండగానే కారు దగ్ధమైంది. హైదరాబాద్ శివార్లలోని హయత్‌నగర్‌లో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *