హరీశ్ రావు తిరుగుబాటు చేసే అవకాశాలున్నాయి, కుటుంబ సభ్యురాలిగా చెబుతున్నా: రమ్యారావుహరీశ్ రావు టీఆర్ఎస్‌పై తిరుగుబాటు చేసే అవకాశాలు లేకపోలేదని కేసీఆర్ సోదరుడి కుమార్తె రమ్యారావు తెలిపారు. తనను ఎందుకు పక్కనబెట్టారనే విషయం ఆయనకు అర్థం కావడం లేదన్నారు. హరీశ్‌కు కేసీఆర్ అంటే ఎంతో ప్రేమ ఉందన్నారు.హరీశ్ రావు టీఆర్ఎస్‌పై తిరుగుబాటు చేసే అవకాశాలు లేకపోలేదని కేసీఆర్ సోదరుడి కుమార్తె రమ్యారావు తెలిపారు. తనను ఎందుకు పక్కనబెట్టారనే విషయం ఆయనకు అర్థం కావడం లేదన్నారు. హరీశ్‌కు కేసీఆర్ అంటే ఎంతో ప్రేమ ఉందన్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *