హాకీ మాజీ ప్లేయర్ ముఖేష్ కుమార్‌పై కేసుఇండియన్ ఎయిర్ లైన్స్‌లో ఉద్యోగం కోసం తప్పుడు కుల ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పించిన ముఖేష్. 2007 నుంచి కొనసాగుతున్న వివాదం.. తాజాగా కేసు నమోదు. ముఖేష్‌తో పాటూ అతడి సోదురుడిపైనా కేసు.ఇండియన్ ఎయిర్ లైన్స్‌లో ఉద్యోగం కోసం తప్పుడు కుల ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పించిన ముఖేష్. 2007 నుంచి కొనసాగుతున్న వివాదం.. తాజాగా కేసు నమోదు. ముఖేష్‌తో పాటూ అతడి సోదురుడిపైనా కేసు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *