హాపూర్ రేప్ కేసు: ముగ్గురు భర్తలు… ముగ్గురు పిల్లలు…16 మంది అత్యాచార నిందితులుతండ్రి, రెండో భర్తపై ఫిర్యాదు చేసిన బాధితురాలు గ్రామంలో గత ఐదేళ్లలో 16 మంది తనపై అత్యాచార చేశారని కేసు పెట్టింది. మూడో భర్తతో కలిసి న్యాయపోరాటం చేస్తోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *