హీరో కొత్త స్కూటర్లు.. అదిరిపోయాయ్!దేశంలో ఎఫ్ఐ టెక్నాలజీతో మార్కెట్‌లోకి వచ్చిన తొలి స్కూటర్ ఎడ్జ్ 125 . రెండు స్కూటర్లలోనూ యూఎస్‌బీ చార్జర్, ఎల్ఈడీ బూట్ ల్యాంప్, రియర్ టెయిల్ ల్యాంప్, ఫ్రంట్ పాకెట్స్, డిజిటల్ అనలాగ్ డాష్‌బోర్డ్ వంటి ప్రత్యేకతలున్నాయి. దేశంలో ఎఫ్ఐ టెక్నాలజీతో మార్కెట్‌లోకి వచ్చిన తొలి స్కూటర్ ఎడ్జ్ 125 . రెండు స్కూటర్లలోనూ యూఎస్‌బీ చార్జర్, ఎల్ఈడీ బూట్ ల్యాంప్, రియర్ టెయిల్ ల్యాంప్, ఫ్రంట్ పాకెట్స్, డిజిటల్ అనలాగ్ డాష్‌బోర్డ్ వంటి ప్రత్యేకతలున్నాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *