హైదరాబాద్‌లో డ్రగ్స్ మాఫియా.. ఈ డ్రగ్స్ ఆడవాళ్లపై ప్రయోగిస్తే..ఆడవాళ్లపై ఈ డ్రగ్‌ను ప్రయోగించడంతో.. ఆ తర్వాత ఐదు గంటలపాటు సృహ కోల్పోతారట. తర్వాత వారిపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్నారట. ఈ డ్రగ్స్‌ తీసుకుంటే మనిషిలో సెక్స్‌ హార్మోన్లు పెరగుతాయట. కొందరు మహిళలపైనా ఈ డ్రగ్స్‌తో ప్రయోగాలు చేసినట్లు తేలిందట. ఆడవాళ్లపై ఈ డ్రగ్‌ను ప్రయోగించడంతో.. ఆ తర్వాత ఐదు గంటలపాటు సృహ కోల్పోతారట. తర్వాత వారిపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్నారట. ఈ డ్రగ్స్‌ తీసుకుంటే మనిషిలో సెక్స్‌ హార్మోన్లు పెరగుతాయట. కొందరు మహిళలపైనా ఈ డ్రగ్స్‌తో ప్రయోగాలు చేసినట్లు తేలిందట.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *