హైదరాబాద్‌లో దారుణం.. ఆరేళ్ల బాలికపై రేప్, హత్యహైదరాబాద్‌లో మరో చిన్నారి కామాంధులకు బలైపోయింది. చిన్నారిపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన దుండగులు గొంతు కోసి ప్రాణాలు తీశారు.
బిహారీ ముఠాయే ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.హైదరాబాద్‌లో మరో చిన్నారి కామాంధులకు బలైపోయింది. చిన్నారిపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన దుండగులు గొంతు కోసి ప్రాణాలు తీశారు.
బిహారీ ముఠాయే ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *