హైదరాబాద్-వరంగల్ హైవేపై మూడు కార్లు ఢీ.. ఇద్దరి మృతిచాగల్లు దగ్గర మిదికొండ క్రాస్ రోడ్ దగ్గర మూడు కార్లు ఒకదాన్ని మరొకటి ఢీకొట్టుకున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు చనిపోగా.. మరో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. చాగల్లు దగ్గర మిదికొండ క్రాస్ రోడ్ దగ్గర మూడు కార్లు ఒకదాన్ని మరొకటి ఢీకొట్టుకున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు చనిపోగా.. మరో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *