హోండా కొత్త సీబీ హార్నెట్.. చూస్తే వావ్ అంటారు!బైక్‌లో 162.71 సీసీ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇంజిన్ మాగ్జిమమ్ పవర్ 14.9 హెచ్‌పీ@8500. బైక్‌లో ఐదు గేర్లు ఉంటాయి. ఫ్యూయెల్ ట్యాక్ సామరర్థ్యం 12 లీటర్లు. టాప్ స్పీడ్ గంటకు 110 కిలోమీటర్లు. బైక్‌లో 162.71 సీసీ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇంజిన్ మాగ్జిమమ్ పవర్ 14.9 హెచ్‌పీ@8500. బైక్‌లో ఐదు గేర్లు ఉంటాయి. ఫ్యూయెల్ ట్యాక్ సామరర్థ్యం 12 లీటర్లు. టాప్ స్పీడ్ గంటకు 110 కిలోమీటర్లు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *