హోంశాఖ అధికారులమంటూ ఇళ్లల్లోకి గ్యాంగ్‌లు, చోరీలు.. నిజమేనా?సార్వత్రిక ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియాలో రోజూ కొత్త వదంతులు పుట్టుకొస్తున్నాయి. అవి నమ్మాలో వద్దో తెలియక కొందరు ఆ పోస్టులను అదే విధంగా షేర్ చేస్తున్నారు. సార్వత్రిక ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియాలో రోజూ కొత్త వదంతులు పుట్టుకొస్తున్నాయి. అవి నమ్మాలో వద్దో తెలియక కొందరు ఆ పోస్టులను అదే విధంగా షేర్ చేస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *