హోలీ రోజున గురుగ్రామ్‌లో ఏం జరిగింది.. ఆ కుటుంబంపై మూకుమ్మడిగా ఎందుకు దాడి చేశారు: Ground Report”వాళ్లు గ్రిల్ పగులగొట్టి ఇక్కడికి వచ్చారు. తాతను బాగా కొట్టారు. ఈ రక్తపు మరక తాతదే. అప్పుడు నేను అక్కడ దాక్కున్నా. వాళ్లు నన్ను, మున్నీని కూడా కొట్టారు”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *