17 ఏళ్లకే లేచిపోయా.. షిరిడి అని అమలాపురం తీసుకుపోయాడు: నటి ప్రేమకథఅప్పుడు నేను హీరోయిన్‌గా చేస్తున్న ‘ఘర్షణ’ అనే సీరియల్ ప్రసారం అవుతుంది. నేను ఉన్న చోట పక్కింటి వాళ్లు ఆ సీరియల్ చూసేవాళ్లు. వాళ్లతో అది నేనే నేనే అని చెప్పుకునేదాన్ని. అయితే నా ప్లేస్‌ని వేరే వాళ్లతో రీప్లేస్ చేయలేదు కాని.. అప్పుడు నేను హీరోయిన్‌గా చేస్తున్న ‘ఘర్షణ’ అనే సీరియల్ ప్రసారం అవుతుంది. నేను ఉన్న చోట పక్కింటి వాళ్లు ఆ సీరియల్ చూసేవాళ్లు. వాళ్లతో అది నేనే నేనే అని చెప్పుకునేదాన్ని. అయితే నా ప్లేస్‌ని వేరే వాళ్లతో రీప్లేస్ చేయలేదు కాని..

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *