Hyderabad Rain: పగలు ఠారెత్తించిన ఎండ.. రాత్రి ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షంహైదరాబాద్‌లో ఆదివారం విభిన్న వాతావరణం కనిపించింది. పగలంతా భానుడు భగభగలాడాడు. రాత్రి పూట ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. హైదరాబాద్‌లో ఆదివారం విభిన్న వాతావరణం కనిపించింది. పగలంతా భానుడు భగభగలాడాడు. రాత్రి పూట ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *