Modi With TOI: పదికి ఎన్ని మార్కులు వేసుకుంటారు.. మోదీ ఏం చెప్పారంటే!దేశంలో రైతుల సమస్యలు, ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై కీలక వివరాలు చెప్పిన ప్రధాని మోదీ. విపక్షాలతో పోలిస్తే తాము ఏరకంగా భిన్నమో వివరణ. TOI ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ వివరాలు..దేశంలో రైతుల సమస్యలు, ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై కీలక వివరాలు చెప్పిన ప్రధాని మోదీ. విపక్షాలతో పోలిస్తే తాము ఏరకంగా భిన్నమో వివరణ. TOI ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ వివరాలు..

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *