ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో పోలింగ్ శాతం 76.69; నాలుగు జిల్లాల్లో 80, అంతకంటే ఎక్కువ శాతం

రాష్ట్ర సగటు కన్నా ఏడు జిల్లాల్లో ఎక్కువగా, ఆరు జిల్లాల్లో తక్కువగా పోలింగ్ శాతం నమోదైంది. Read More

Read More