హజ్‌ యాత్రకు టీకాల కొరత!

 ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖకు నిలిచిన సరఫరా  ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లపై ప్రభుత్వం దృష్టి న్యూఢిల్లీ, ఏప్రిల్‌ 21: హజ్‌ తీర్థయాత్రకు సమయం దగ్గర పడుతోంది. ఈ ప్రపంచ ప్రఖ్యాత యాత్ర కోసం సర్వం సిద్ధమవ్యాల్సిన కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ మెనింజైటిస్‌ వ్యాక్సిన్ల …

Read More