తీరం దాటుతుందా..?

ఏప్రిల్‌లో తీరం తాకే తుఫాన్లు స్వల్పం దిశ మార్చుకునేవే అధికం వేసవి సీజన్‌లో… అందునా ఏప్రిల్‌లో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే తుఫాన్లలో దిశమార్చుకునేవే ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎండలతో అల్లాడే కోస్తా, తమిళనాడుల్లో ప్రజలు వర్షాల కోసం ఆశపడినా తుఫాన్లు మాత్రం ఊరించి తీరం …

Read More