‘నువ్వు తోపురా’ మూవీ రివ్యూ

ఎలాంటి లక్ష్యం లేకుండా అల్లరి చిల్లరిగా తిరిగే కుర్రాడు తన తప్పు తెలుసుకుని జీవితంలో ఒక గోల్ ఏర్పరుచుకొని దాన్ని సాధించడం చాలా సినిమాల్లోనే చూశాం. ఇదీ ఇంచుమించుగా అదే కాన్సెప్ట్. కాకపోతే, చిన్న తేడా ఉంది.ఎలాంటి లక్ష్యం లేకుండా అల్లరి …

Read More