పోస్టులు తక్కువ.. పోటీ ఎక్కువ

22 ఉద్యోగాలకు 30,523 మంది దరఖాస్తు నేడే పంచాయతీ కార్యదర్శి ఉద్యోగాలకు ప్రిలిమ్స్‌ పరీక్ష జిల్లాలో 65 కేంద్రాల ఏర్పాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో చిన్న పోస్టులకూ పోటీ భారీగానే ఉంటోంది. తక్కువ ఖాళీలకూ భారీ సంఖ్యలో దరఖాస్తులు పెడుతున్నారు. డబుల్‌ డిజిట్లో …

Read More