ఫోర్జరీ పత్రంతో ఉద్యోగం

 హైదరాబాదీ మహిళకు ఏడాది జైలు  తొమ్మిదేళ్ల క్రితమే రాజీనామా చేసి భారత్‌కు  మక్కావెళ్లేందుకు సౌదీకి రాగా అరెస్టు (‘గల్ఫ్‌ నుంచి ఆంధ్రజ్యోతి ప్రతినిధి) సౌదీలో ఫోర్జరీ పత్రంతో ఉద్యోగంలో చేరిన నేరానికి హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఓ మహళకు ఏడాది జైలు శిక్ష, …

Read More