‘ప్రేమకథా చిత్రమ్‌ 2’ మూవీ రివ్యూ

టైటిల్ చూసి సినిమాకి వెళ్తే చుక్కలే. ప్రేమ లేదు.. కథా లేదు.. చిత్రమూ లేదు. వెగటు కామెడీ, సిల్లీ ట్విస్ట్‌లతో ‘రోత చిత్రమ్’.టైటిల్ చూసి సినిమాకి వెళ్తే చుక్కలే. ప్రేమ లేదు.. కథా లేదు.. చిత్రమూ లేదు. వెగటు కామెడీ, సిల్లీ …

Read More