నీ తల్లి రుణం సరే.. నా ఒంటెలేం కావాలి?

కరీంనగర్‌ వాసిపై అరబ్‌ యజమాని నిర్దయ.. తల్లి కడచూపునకు వెళ్లేందుకు నిరాకరణ (ఆంధ్రజ్యోతి గల్ఫ్‌ ప్రతినిధి) పొట్ట కూటి కోసం ఎడారి దేశం వెళ్లిన ఆ అభాగ్యుడికి.. తాను కాపలా కాసేఒంటెలతో మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది. నలుగురు చేసే పనిని అతనొక్కడే …

Read More