తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమలలో గురువారం భక్తుల రద్దీ తక్కువగా ఉంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి మూడు గంటల సమయం పడుతోంది. టైంస్లాట్‌, నడక, ప్రత్యేక దర్శనాలకు రెండు గంటల సమయం పడుతోంది.   తిరుమలలో బుధవారం కూడా భక్తుల రద్దీ తక్కువగా ఉంది. 75 వేల …

Read More