పదేళ్ల బాలికపై నెలల తరబడి 12 ఏళ్ల బాలుడి అత్యాచారం.. గర్భం దాల్చిన బాలిక

12 ఏళ్ల బాలుడు నెలల తరబడి అత్యాచారం చేయడంతో 10 ఏళ్ల బాలిక గర్భం దాల్చింది. ఈ షాకింగ్ సంఘటన మహారాష్ట్రలో చోట చేసుకుంది.12 ఏళ్ల బాలుడు నెలల తరబడి అత్యాచారం చేయడంతో 10 ఏళ్ల బాలిక గర్భం దాల్చింది. ఈ …

Read More