యూపీ అడవుల్లో అరుదైన పాము.. 8 దశాబ్దాల తర్వాత మళ్లీ!

85 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ కనిపించిన అరుదైన సర్పం. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని దుద్వా టైగర్ రిజర్వ్‌లో దర్శనం. నారింజ రంగులో రైలు పట్టాలపై మెరిసిపోయిన పాము.. ఆసక్తికర వివరాలివిగో..85 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ కనిపించిన అరుదైన సర్పం. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని దుద్వా టైగర్ రిజర్వ్‌లో …

Read More