భారత గడ్డపై అడుగుపెట్టాక అభినందన్ స్పందన ఇది

వింగ్ కమాండ్ అభినందన్ రెండురోజుల తర్వాత తిరిగి భారత గడ్డపై అడుగుపెట్టాడు. మాతృభూమిపై అడుగుపెట్టాక ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇవే. అభినందన్‌కు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.వింగ్ కమాండ్ అభినందన్ రెండురోజుల తర్వాత తిరిగి భారత గడ్డపై అడుగుపెట్టాడు. మాతృభూమిపై అడుగుపెట్టాక ఆయన …

Read More