భారత గడ్డపై కాలుమోపిన అభినందన్.. ఇండియన్ హీరోకు జేజేలు

ఇండియన్ హీరో అభినందన్ స్వదేశంలో సగర్వంగా అడుగుపెట్టారు. ఆ అపురూప క్షణాలను కళ్లారా వీక్షిస్తూ కోట్లాది భారతీయ గుండెలు ఆనందంతో ఉప్పొంగాయి. భారత్ మాతా కీ జై నినాదాలు హోరెత్తాయి.ఇండియన్ హీరో అభినందన్ స్వదేశంలో సగర్వంగా అడుగుపెట్టారు. ఆ అపురూప క్షణాలను …

Read More