అభినందన్ ట్రెండ్.. చీరలు వచ్చేశాయ్

గుజరాత్‌లోని సూరత్‌లో వ్యాపారులు అభినందన్ ఫోటో ప్రింట్ చేసి చీరల్ని మార్కెట్‌లోకి తీసుకొచ్చారు. షాపుల్లోకి స్టాక్ అలా వచ్చిందో లేదో.. చీరలన్నీ హాట్‌ కేకుల్లా అమ్ముడుపోతున్నాయట. గుజరాత్‌లోని సూరత్‌లో వ్యాపారులు అభినందన్ ఫోటో ప్రింట్ చేసి చీరల్ని మార్కెట్‌లోకి తీసుకొచ్చారు. షాపుల్లోకి …

Read More