ఆ వైరల్ పద్యాన్ని అభినందన్ సోదరి రాశారా.. నిజమేంటి ?

ఐఏఎఫ్ వింగ్ కమాండర్ అభినందన్ వర్తమాన్ పాకిస్థాన్‌లో బంధీగా ఉన్న సమయంలో రాసిన పద్యం లాంటి కవిత వైరల్ అయింది. అభినందన్ సోదరి భావోద్వేగంలో కవిత రాశారంటూ ప్రచారం జరిగింది.ఐఏఎఫ్ వింగ్ కమాండర్ అభినందన్ వర్తమాన్ పాకిస్థాన్‌లో బంధీగా ఉన్న సమయంలో …

Read More