ఎయిరిండియాకు హైజాక్ కాల్.. ఎయిర్‌పోర్టుల్లో హై అలర్ట్

దేశంలోని విమానాశ్రయాలన్నింటిలో హై అలర్ట్ విధించారు. ఎయిరిండియా విమానాన్ని హైజాక్ చేయబోతున్నట్లు, పాకిస్థాన్‌కు దారి మళ్లిస్తున్నట్లు ఓ బెదిరింపు కాల్ వచ్చింది.దేశంలోని విమానాశ్రయాలన్నింటిలో హై అలర్ట్ విధించారు. ఎయిరిండియా విమానాన్ని హైజాక్ చేయబోతున్నట్లు, పాకిస్థాన్‌కు దారి మళ్లిస్తున్నట్లు ఓ బెదిరింపు కాల్ …

Read More