పాకిస్థాన్‌పై దాడికి ‘మిరాజ్ 2000’ ఎందుకు? దీని ప్రత్యేకతలేంటి?

పాకిస్థాన్‌పై ఎయిర్ స్ట్రైక్ చేపట్టడానికి భారత్ మిరాజ్ 2000 యుద్ధ విమానాలను వాడింది. మిగతా వాటిని పక్కనబెట్టి వీటినే ఎందుకు వాడారు? ఈ యుద్ధ విమానాల ప్రత్యేకలేంటో చూడండి.పాకిస్థాన్‌పై ఎయిర్ స్ట్రైక్ చేపట్టడానికి భారత్ మిరాజ్ 2000 యుద్ధ విమానాలను వాడింది. …

Read More