జ్యోతి హత్యకేసు: శ్రీనివాస్ అపరిచితుడు టైపంట!

జ్యోతి హత్యకేసు నిందితుడు శ్రీనివాస్ చాలా తెలివైనవాడని చెబుతున్నారు పోలీసులు. ఆస్పత్రి గదిలో అందరూ ఉన్నప్పుడు ఒకలా, ఎవరూ లేని సమయంలో మరొకలా ప్రవర్తించేవాడని తెలిపారు.జ్యోతి హత్యకేసు నిందితుడు శ్రీనివాస్ చాలా తెలివైనవాడని చెబుతున్నారు పోలీసులు. ఆస్పత్రి గదిలో అందరూ ఉన్నప్పుడు …

Read More