ఆస్తి కోసం తల్లిదండ్రులకే నిప్పంటించాడు

కణేకల్‌లోని రామ్‌నగర్‌ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న నారాయణరెడ్డి, నర్సమ్మ దంపతులకు ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు. వీరికి గ్రామంలో ఎకరా పొలం, సొంత ఇల్లు ఉంది. కణేకల్‌లోని రామ్‌నగర్‌ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న నారాయణరెడ్డి, నర్సమ్మ దంపతులకు ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు. వీరికి …

Read More