వేటలోనే కాదు, మాటలోనూ అదే వాడి.. త్రివిధ దళాల సంయుక్త భేటీ ముఖ్యాంశాలు

త్రివిధ దళాల సంయుక్త సమావేశంలో భద్రతా దళాలు పాకిస్థాన్‌కు ఘాటైన వార్నింగ్ ఇచ్చాయి. ఎఫ్-16 విమానాన్ని కూల్చి వేశామన్న ఎయిర్‌ఫోర్స్ అందుకు తగిన ఆధారాలు చూపించింది.త్రివిధ దళాల సంయుక్త సమావేశంలో భద్రతా దళాలు పాకిస్థాన్‌కు ఘాటైన వార్నింగ్ ఇచ్చాయి. ఎఫ్-16 విమానాన్ని …

Read More