పాక్ నటులు, కళాకారులపై బ్యాన్.. భారత సినీ పరిశ్రమ కీలక నిర్ణయం

పాక్ నటులు, కళకారులను భారత సినీ పరిశ్రమ నుంచి బహిష్కరిస్తూ AICWA కీలక నిర్ణయం. వారికి అవకాశాలిచ్చే నిర్మాణ సంస్థలపైనా చర్యలు. పాక్ నటులు, కళకారులను భారత సినీ పరిశ్రమ నుంచి బహిష్కరిస్తూ AICWA కీలక నిర్ణయం. వారికి అవకాశాలిచ్చే నిర్మాణ …

Read More