బీరు బాటిల్స్ ఆ రంగుల్లోనే ఎందుకు?

బీరు బాటిల్స్‌ను రాయల్ లుక్‌లో, ప్రీమియం క్వాలిటీతో తీసుకువచ్చేందుకు కంపెనీలు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయి. దీంతో గ్రీన్ కలర్ బాటిల్స్ వైపు మొగ్గుచూపాయి. బీరు బాటిల్స్‌ను రాయల్ లుక్‌లో, ప్రీమియం క్వాలిటీతో తీసుకువచ్చేందుకు కంపెనీలు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయి. దీంతో గ్రీన్ కలర్ బాటిల్స్ …

Read More