బెంగళూరు: గాల్లోనే ఢీకొని కాలి బూడిదైన జెట్ విమానాలు

బెంగళూరు ఎయిరో ఇండియా ఎయిర్ షో రిహార్సల్స్‌లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్‌కు చెందిన రెండు జెట్ విమానాలు గాల్లోనే ఢీకొన్నాయి. అయితే..బెంగళూరు ఎయిరో ఇండియా ఎయిర్ షో రిహార్సల్స్‌లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్‌కు …

Read More