విజయవాడ: ఔరా చిన్నోడా.. పోలీసులకు చెమటలు పట్టించాడు

బ్యాటరీ కారుతో రోడ్డుపైకి వచ్చిన నాలుగేళ్ల బుడతడు. రద్దీగా ఉండే రోడ్డుపై అటు, ఇటు తిరుగుతూ పోలీసుల్ని టెన్షన్ పెట్టాడు. అతికష్టం మీద బాలుడ్ని పట్టుకున్న పోలీసులు. బ్యాటరీ కారుతో రోడ్డుపైకి వచ్చిన నాలుగేళ్ల బుడతడు. రద్దీగా ఉండే రోడ్డుపై అటు, …

Read More