అతిపెద్ద భగవద్గీతను ఆవిష్కరించిన ప్రధాని మోదీ

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దదైన భగవద్గీత. 2.8 మీటర్ల పొడవు, 2 మీటర్ల వెడల్పుతో భారీ గీత. మొత్తం 670 పేజీలు. ఢిల్లీలోని ఇస్కాన్‌లో ఆవిష్కరించిన ప్రధాని మోదీ.ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దదైన భగవద్గీత. 2.8 మీటర్ల పొడవు, 2 మీటర్ల వెడల్పుతో భారీ గీత. మొత్తం …

Read More