నవ్వించేందుకు ‘బిలాల్‌పూర్ పోలీస్ స్టేషన్’ సిద్ధం!

నా తొలి చిత్రం ప్రేక్షకుల తీర్పునకు వస్తుండటం సంతోషంగా ఉంది. మేము రూపొందించిన సినిమాపై పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్నాం. ఫలితం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాం. మార్చి 15న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది: దర్శకుడు నాగసాయినా తొలి చిత్రం ప్రేక్షకుల తీర్పునకు వస్తుండటం సంతోషంగా …

Read More