తెలుగు ‘బిల్లా’ను కలిసిన తమిళ్ ‘బిల్లా’

ప్రభాస్, అజిత్‌కు ఓ కామన్ పాయింట్ ఉంది. అందేంటి అంటారా?. మీకు ‘బిల్లా’ సినిమా గుర్తిందిగా. ఆ సినిమా తమిళంలో అజిత్ నటిస్తే.. తెలుగులో ప్రభాస్ నటించారు. ప్రభాస్, అజిత్‌కు ఓ కామన్ పాయింట్ ఉంది. అందేంటి అంటారా?. మీకు ‘బిల్లా’ …

Read More