బీజేపీ గుర్తు ముగ్గేస్తే మంచి బహుమతి.. చివరికి నోరెళ్లబెట్టిన మగువలు!

ఇంటి లోగిళ్లలో కమలం గుర్తును ముగ్గుగా వేస్తే రూ.1000 అంటూ ఓ వార్త మహిళల చెవినపడింది. ఇంకేం.. మగువలంతా రంగంలోకి దిగారు. తీరా ముగ్గులేసి బీజేపీ నాయకుల వద్దకెళ్తే..ఇంటి లోగిళ్లలో కమలం గుర్తును ముగ్గుగా వేస్తే రూ.1000 అంటూ ఓ వార్త …

Read More