వీడియో: తప్పతాగి పోలీస్ స్టేషన్‌లో యువతి రచ్చరచ్చ!

ఓ యువతి పోలీసులను అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తూ వారిపైనే దాడులకు పాల్పడింది. పోలీస్ స్టేషన్‌లోని రికార్డులను చిందర వందరగా పడవేసి, తన ఇష్టమొచ్చినట్లుగా ప్రవర్తించింది. ఓ యువతి పోలీసులను అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తూ వారిపైనే దాడులకు పాల్పడింది. పోలీస్ స్టేషన్‌లోని రికార్డులను …

Read More