లంచం అడిగిన అధికారి.. తన బర్రెను అతడి కారుకు కట్టేసిన రైతు!

భూమి యాజమాన్యపు హక్కులకు సంబంధించి లంచం డిమాండ్ చేసిన అధికారికి ఓ రైతు దిమ్మదిరిగే సమాధానం ఇచ్చిన ఘటన మధ్యప్రదేశ్‌లో చోటుచేసుకుంది.భూమి యాజమాన్యపు హక్కులకు సంబంధించి లంచం డిమాండ్ చేసిన అధికారికి ఓ రైతు దిమ్మదిరిగే సమాధానం ఇచ్చిన ఘటన మధ్యప్రదేశ్‌లో …

Read More