భారత్ యుద్ధ విమానాలు కోల్పోయిందని ఎయిర్ మార్షల్‌ను తప్పించారు.. నిజమేనా!

పాకిస్థాన్‌పై భారత్ తెలివిగా ఆర్మీ దాడులకు బదులుగా వైమానిక దాడులు నిర్వహించి జైషే మహ్మద్ ఉగ్రస్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది. ఈ క్రమంలో రెండు యుద్ధవిమానాలను భారత్ కోల్పోయిన కారణంగా ఎయిర్ మార్షల్‌పై వేటు పడిందని కథనాలు వచ్చాయి.పాకిస్థాన్‌పై భారత్ తెలివిగా ఆర్మీ …

Read More